China

选择您的位置

China
 

中频变压器

Marginal Column

联系我们

服务热线:400 880 7030

info@boschrexroth.com.cn

博世力士乐工厂自动化微信公众号

Content

我们使用中频变压器增强我们成功的PSI 6000中频焊接系统。精心配置的组件在焊接控制器和变压器间,提供了最优的功率传输,并提供了额外的监测功能。

给客户带来的利益:提高了焊接的效益和精度。

 
 
中频变压器 PSG 6130 PSG 6170 PSG 6250 PSG 6130.xx.RSTK
功率(kVA)(20 % ED) 130 170 250 130
额度空载电压(V) 9.5 9.5 14 9
持续初级焊接电流(kA) 6.5 8 8 6.5
冷却水流量(l/min) 6 8 8 6
尺寸 宽x高x深(mm) 160x127x262 160x127x297 160x127x300 106x150x332
重量(kg) 16 19 23 16.8