China

选择您的位置

China
 
Marginal Column

信息

中频变压器概览

Content
PSG 6130 一次接线 输出电压 电源
(博世力士乐中频焊接控制器)
6130.00AS 通过接线盒 9.5 V 530 V
6130.00PS 通过MC 150 9.5 V 530 V
6130.00PTK 通过MC 150 9.5 V 530 V
6130.00PSTK 通过MC 150 9.5 V 530 V
6130.xxRSTK 直接电缆连接 9 V 530 V/ 645 V/926 V
 
PSG 6170
和 PSG 6180
一次接线 输出电压 电源
(博世力士乐中频焊接控制器)
6170.00PTK 通过MC 150 9.5 V 530 V
6170.00PSD 通过MC 150 9.5 V 530 V
6170.68AT 通过接线盒 9.5 V 530 V
6180.xxRSTK 直接电缆连接 14 V 530 V/645 V
 
PSG 6170
和 PSG 6250
一次接线 输出电压 电源
(博世力士乐中频焊接控制器)
6170.00ASTK 通过接线盒* 9.5 V 530 V
6250.00ASTK 通过接线盒 14 V 530 V
 
PSG 6160
和 PSG 6230
一次接线 输出电压 电源
(博世力士乐中频焊接控制器)
6160.00TS231 通过PG 9 V 500 V
6160.00TS232 通过PG 9 V 650 V
6160.00TS233 通过PG 9 V 800 V
6230.00GM234 通过PG 13 V 500 V
6230.00GM235 通过PG 13 V 650 V
6230.00GM236 通过PG 13 V 800 V
 

*两个接口盒都是变压器附件(TH 6000 MC和TH 6000 PG)。